Het verhaal startte op 27 oktober 1987. We waren toen met 16 zangers. Het initiatief kwam van onze huidige koorleider Carl Darquennes die een stoutmoedige droom wilde verwezenlijken nl. de liturgische diensten in de kerk van de H. Man Job opluisteren. De start was moeizaam maar stilaan kon het koor groeien , niet alleen in kwaliteit maar ook in kwantiteit. Onze vaste begeleider was toen Jos Vervoort.
Van bij de start kon Psallite rekenen op een vaste kern van trouwe leden die elke dinsdagavond in de kerk samenkomen voor de repetitie. Behalve de liturgische diensten doorheen het jaar, verzorgen wij ook de muzikale omlijsting van huwelijks- en jubileumvieringen, en begrafenissen.
Vandaag telt Psallite een 34-tal actieve leden en, sinds 2002, is Werner Meert onze vaste begeleider voor de concerten.

De nadruk ligt zeker op het muzikaal verzorgen van de liturgie, maar door de evolutie van de tijd en het leren proeven van andere soorten muziek is het koor zich ook gaan profileren als een veelzijdig koor dat verschillende genres niet uit de weg gaat. Onze diverse concerten zijn daar telkens een echt hoogtepunt van geweest waar zowel het publiek als de koorleden zeer mooie herinneringen aan over houden. De wekelijkse repetities en het voortdurend bijsturen door de dirigent hebben er inderdaad voor gezorgd dat we in de loop der jaren meer en meer "mochten gehoord worden".

Ook de geslaagde optredens buitenshuis bewijzen de veelzijdigheid van het koort en het repertorium. Zo vermelden we graag het tweejaarlijkse optreden in de "Kathedraal van het Licht" in Koksijde ; het dubbelconcert met het koor Glorificamus uit Borgerhout, optredens in de kathedraal en de St.-Jacobskerk te Antwerpen, in de basiliek van Scherpenheuvel, tijdens de kerstmarkten van Brecht ... Ook zeker vermeldenswaard: het optreden, vorig jaar, in Gransdorf in de Duitse Eifel.

Psallite werd in de loop der jaren ook een hechte vriendenkring. Ieder helpt iedereen op zijn manier. De inzet is groot en als het er op aan komt zijn we niet te beroerd een stevige inspanning te leveren.